LCS - ograniczenia prędkości
Sygnały Sygnały Sygnały