Traffic light diameter 100
Sygnały Sygnały Sygnały